Produkty:

Automatický systém na rezanie koží

Ponúkame plne automatizované riešenie na strihanie kože určené pre automobilový, nábytkársky a obuvnícky priemysel. Rýchly a užívateľsky jednoduchý softvér vám umožní zvýšiť vašu produktivitu a kvalitu výroby. Zníženie materiálového odpadu lepšou optimalizáciou polohy dielov prináša ďalšiu úsporu nákladov.
Tvar dielov spolu s naznačenými kvalitatívnymi zónami (4 druhy kvality) je vytvorený CAD systémom resp. digitalizovaný zo šablóny. Tvar kože vrátane jej kvality a defektov je zosnímaný kamerou s vysokým rozlíšením. Kvalitatívne zóny na koži možu byť predznačené (napr. kriedou) a následne rozpoznané grafickým serverom. Následne program vyberá diely s ohľadom na ich počet a požadovanú kvalitu a ukladá ich na kožu s využitím optimalizačných algoritmov. Taktiež je možné ukladať diely manuálne, pričom stratégiu určuje užívateľ a počítač vykoná vlastné umiestnenie dielu.Automatizácia raziacich strojov (lisov) – tento druh automatizácie zachováva tradičný spôsob práce na valcových lisoch. Využitie počítačových technológií pre niektoré činnosti v procese výroby však prináša zvýšenie produktivity a úsporu materiálu.
Predznačené kože sú zosnímané kamerou s vysokým rozlíšením a následne uložené do prechodného skladu. Tvar kože, prirodzené defekty, označené defekty a kvalitatívne zóny sú rozpoznané grafickým serverom. Týmto spôsobom je koža geometricky popísaná a všetky dáta sú zaznamenané do databázy, aby mohli byť neskôr použité na optimálne ukladanie dielov.
Na základe zadaného produkčného plánu jeden alebo viac počítačov zabezpečuje výber vhodnej predom zosnímanej kože a polohovanie dielov s maximálnym využitím materiálu. Polohovacia procedúra zohľadnuje počet dostupných lisovníc/razníkov pre dané pracovisko. Takto sa pripravia polohy pre viaceré alebo aj všetky potrebné kože na zabezpečenie výrobnej dávky. Vlastná výroba začína výberom kože z medziskladu a zosnímaním jej čiarového kódu. Týmto úkonom sa vyvolajú pripravené údaje, a obrys kože spolu s umiestnenými dielmi je následne premietnutý pomocou projektora na jeden z pracovných stolov pri vysekávacom lise. Pomocou bezdrôtovej počítačovej myši je premietnutý obraz v priebehu niekoľkých sekúnd posúvaný, prípadne otáčaný tak, aby sa zhodoval presne s reálnou polohou a tvarom kože. Operátor následne poukladá razníky podľa polohy premietnutej na koži.
Po umiestnení razníkov sú jednotlivé diely vyseknuté v lise a následne roztriedené s použitím premietnutej polohy s identifikáciu dielov, modelov či výrobkov.Snímací /merací systém

Zosnímaním kože a automatickým rozpoznaním defektov ako aj kvalitatívnych zón získame presné geometrické údaje. To umožňuje presný výpočet plochy kože ako aj percentuálne zastúpenie kvality kože. Toto predstavuje silný nástroj vstupnej kontroly, pričom údaje získané meraním môžu byť porovnané s údajmi od dodávateľa a tak je vytvorená spätná väzba na kvalitu dodávok koží. Integrovaný štatistický programový modul ponúka detailný výkaz o každej koži alebo sumárne prehľady triedené podľa druhu kože, času zosnímania či dodávateľa.Výroba na zákazku

Ponúkame rýchle a spoľahlivé dodávky vyrezaných dielov hlavne pre textilný, obuvnícky, nábytkársky a automobilový priemysel.
Naša ponuka začína nasnímaním strihových dielov a ich úpravou, vykreslením jednotlivých dielov alebo polôh na plotri, polohovaním s maximálnou efektivitou na rôzne šírky materiálu a končí možnosťou strihať vašu výrobu na našich strojoch. Stačí ak si prinesiete svoje dáta a materiál a my ich spracujeme.
Spracúvame dáta dodané v elektronickej podobe (diely, modely, polohy) ako aj papierové strihové diely. Pre všetky tieto činnosti používame CAD systém Optitex a rezací stroj Zünd.
Pre viac informácii kontaktujte prosím Mail@parmel.sk


CAD softvér od firmy OptiTex™

OptiTex™ je popredným vývojárom programového CAD/CAM riešenia pre odevný, automobilový, letecký a nábytkársky sektor, a taktiež pre oblasť autopríslušenstva a technických materiálov. Optitex vyvíja pokrokové, ľahko použiteľné 2D/3D CAD/CAM produkty založené na Microsoft Windows platforme, ktorá je blízka širokému užívateľskému prostrediu. CAD systém využívaný na snímanie, tvorbu technickej dokumentácie strihov, stupňovanie, tvorbu polôh rozšírenú o automatické polohovanie a 3D montáž dokonale spĺňa pokrytie rýchlo rastúcich požiadaviek dnešných výrobcov.
OptiTex™ Fashion Design Software je momentálne k dispozícii v 19 jazykoch, aj v slovenčine.
OptiTex™ PDS ( Pattern Design System) je modul na konštruovanie, úpravu, stupňovanie (Grade) a industrializáciu základných strihových dielov, kompletných modelov a ich variantov. Všetky tieto funkcie sú prenášané intuitívnym, agilným spôsobom s použitím neustálej pomoci pre užívateľa systému (On-line pomoc), s vysvetlením v jednotlivých krokoch až po samotné vykonanie funkcie. Priamo v programe je zakomponované snímanie strihových dielov (Digitize).
OptiTex™ Mark modul je riešením interaktívneho polohovania, ktoré ponúka rýchlu tvorbu polôh a rast produktivity a úsporu nákladov. Používanie obmedzujúcich protokolov týkajúcich sa materiálu alebo dielov, okrem iného obmedzenie rotácie alebo symetrie, minimalizuje riziko omylov. Naopak použitie progresívnych funkcií ako duplikácia dielov, prepojenie závislých dielov, podobnosť a zámena alebo pridanie ďalších podmienok umožňujú rýchle vytváranie nových polôh.
OptiTex`s Nest++2 je nový výkonný a inteligentný algoritmus polohovania, ktorý prináša lepšie výsledky ako manuálne polohovanie. Nest++2 poskytuje presné nákladové podklady pre zákazníkov, zvyšuje využiteľnosť materiálu, zlepšuje polohovacie štandardy a redukuje čas a pracovnú silu.
Jedinečný zoznam Import/Export možností robí OptiTex™ software najflexibilnejším CAD systémom na dnešnom trhu a zaručuje možnosť komunikácie so zvyškom sveta. Podporované sú formáty DXF, AAMA, ASTM, NC, HPGL, HPGL-2, MicroJet a ešte mnoho ďalších.
Desať rozličných súborových formátov je možné importovať a viac ako dvadsať formátov je možné exportovať z OptiTexu™ . Je jedno, či používate automatický cutter, plotter alebo inú softwarovú aplikáciu, OptiTex™ vygeneruje súbor vo formáte akceptovanom týmto systémom.
Priame konvertory sú kompaktne aplikácie, ktoré umožňujú načítavanie cudzích CAD formátov ako Gerber, Microdynamics, Lectra a Investronica, pričom je zachovaná štruktúra dielov, modelov, objednávok. Ľahko použiteľné konvertory šetria čas a eliminujú ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť pri prenose dát z cudzích CAD systémov.
Pre viac informácii navštívte webovú stránku www.optitex.com
Rezacie systémy od švajčiarskej firmy Zünd Systemtechnik AG

Firma Zünd je najväčším svetovým výrobcom multifunkčných stolových plotrov a je typickým príkladom švajčiarskeho prístupu ku kvalite a precíznosti v konštrukcii.
Plotry Zünd sú konštruované pre prevádzku 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ide o kombináciu robustnej konštrukcie a veľmi presnej mechaniky.
Žiadny iný ploter neponúka takú širokú škálu rezacích nástrojov v univerzálnom, modulárnom prevedení ako Zünd. Preto je možné ploter nakonfigurovať presne na mieru zákazníkovým výrobným požiadavkám. Plotre sa vyrábajú v 17 veľkostiach stolov a s 9 rozličnými nástrojovými hlavami, ktoré dávajú možnosť kombinovať rôzne spôsoby spracovania materiálu (rezanie, ryhovanie, drážkovanie, frézovanie, vykresľovanie, vysekávanie) bez potreby ručne meniť jednotlivé nástroje, čím sa významne znižujú nákladné nastavovacie časy pre prácu s viacerými nástrojmi. V prípade zmeny výroby je možné dokúpiť iba potrebný typ hlavy, lebo ich uchytenie je univerzálne.
Podobne ako legenda – švajčiarsky vojenský nožík, stali sa aj multifunkčné plotry švajčiarskej firmy Zünd synonymom pre presnosť, univerzálnosť, kvalitu a spoľahlivosť.
Veľkoplošný Zünd cutter 2XL-3000 je ideálna voľba na rezanie kože pre nábytkársky, automobilový a letecký priemysel. V spojení s Parmelovským nestovacím a strihacím softvérom garantuje Zünd optimálnu spotrebu materiálu. Najbežnejšia konfigurácia pre tento modul obsahuje cutter stôl s duálnym predĺžením (v prednej a zadnej časti) vytvorením nakladacej zóny, strihacej zóny a off-load zóny pre maximálnu produktivitu.
Pre viac informácii navštívte webovú stránku www.zund.com

© Copyright 2014 by PARMEL